သင်နဲ့ အနီးဆုံးနေရာတွေမှာ ရှိနေမည့် SureFix

SureFix Yangon (The Central Branch)

No. 7/A-8/A, The Central Boulevard Yangon, Corner of Kabar Aye Pagoda Road & Kanbae Road, Yankin Township, Yangon

Hotline: (+95 9) 774 777 757

Open Daily: 9:00AM to 7:00PM

SureFix Yangon (Times City Branch)
Room No. A209 (level 2), Times Mall, Times City Complex.
Hotline: (+95 9) 774 777 757

Open Daily: 9AM to 6:30PM

SureFix Yangon (Botahtaung Branch)
No. 111, Botahtaung Pagoda Road (Lower Block), Yangon.
Hotline: (+95 9) 774 777 757

Open Daily: 9AM to 7PM

SureFix Mandalay
G(3/4), 78th Street, Between 30th & 31st Street, Mandalay.
Hotline: (+95 9) 774 777 757

Open Daily: 9AM to 6PM